SISTAR VIETNAM
Tin tức
ĐỊNH LƯỢNG TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỦY SẢN BẰNG KIT ELISA

ĐỊNH LƯỢNG TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG THỦY SẢN BẰNG KIT ELISA

Tồn dư kháng sinh là tình trạng kháng sinh vẫn còn trong sản phẩm nuôi trồng ở dạng nguyên chất hay đã chuyển hóa. Hiện tại không có phương pháp nào có thể loại bỏ chúng trong quá trình chế biến hay bảo quản. Một số loại kháng sinh không được phép tồn dư trong thực phẩm thủy sản như: chloramphenicol, các chất chuyển hóa nitrofuran, tổng Malachite Green, leuco-Malachite Green, .. Xem thêm
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KIT XÉT NGHIỆM NHANH SYMMETRIC HISTAMINE

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KIT XÉT NGHIỆM NHANH SYMMETRIC HISTAMINE

Trong các đánh giá thành thạo được tổ chức bởi FAPAS, BIPEA và phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, Kit xét nghiệm nhanh Symmetric Histamine đều đạt kết quả rất tốt, các kết quả đều chính xác và gần với giá trị được cho của mẫu (lưu ý: z-score phải nằm trong khoảng từ -2 đến 2). Riêng trong năm 2023, ProGnosis Biotech đã tham gia đến 9 đánh giá thành thạo đối với Symmetric Histamine và đều đạt kết quả rất tốt. Xem thêm
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KIT XÉT NGHIỆM NHANH SYMMETRIC DON GREEN

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KIT XÉT NGHIỆM NHANH SYMMETRIC DON GREEN

Trong các đánh giá thành thạo được tổ chức bởi FAPAS và BIPEA từ năm 2019 đến đầu năm 2024, Kit xét nghiệm nhanh Symmetric DON Green đều đạt kết quả tốt, gần với giá trị được cho của mẫu (lưu ý: z-score phải nằm trong khoảng từ -2 đến 2). Riêng trong năm 2023 đến hết quý I/2024, ProGnosis Biotech đã tham gia đến 8 đánh giá thành thạo đối với Symmetric DON Green và đều đạt kết quả rất tốt. Xem thêm
HỘI THẢO QUỐC TẾ - ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ TRONG CHĂN NUÔI HEO

HỘI THẢO QUỐC TẾ - ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ TRONG CHĂN NUÔI HEO

Ngày 21-22/03 vừa qua, Sistar Vietnam rất vinh dự được đồng hành cùng Khoa Khoa học Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI HEO”. Xem thêm
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KIT ELISA BIO-SHIELD HISTAMINE

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KIT ELISA BIO-SHIELD HISTAMINE

Hằng năm, ProGnosis Biotech đều tham gia các đánh giá thành thạo do Fapas (Anh), BIPEA (Pháp), AIA (Ý), và DRRR (Đức) tổ chức để xác nhận về độ chính xác và tin cậy của Kit ELISA Bio Shield Histamine cũng như các sản phẩm khác. Xem thêm
Hội thảo chuyên đề: CHIA SẺ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HÓA-SINH LÝ

Hội thảo chuyên đề: CHIA SẺ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HÓA-SINH LÝ

Với sự ưu tú của Bác sĩ Cóc cùng Chủ đề hội thảo thực tế, Companion Sistar Vietnam tin rằng, buổi Workshop sẽ mang đến giá trị thiết thực cho các bác sĩ tham gia. Xem thêm
USDA/FGIS PHÊ DUYỆT KIT ELISA KIỂM TRA ĐỘC TỐ NẤM MỐC

USDA/FGIS PHÊ DUYỆT KIT ELISA KIỂM TRA ĐỘC TỐ NẤM MỐC

Các bộ kit ELISA Bio-Shield Total 5, Bio-Shield DON 5, Bio-Shield ZON 5 và Bio-Shield Fumonisin 5 đã được Cơ quan Kiểm tra Ngũ cốc Liên bang của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA/FGIS) phê duyệt. Xem thêm
Zalo
Hotline