BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDPro® IBV AB ELISA

VDPro® IBV AB ELISA

  • --
Mục Đích Sử Dụng

- Có thể thử nghiệm định lượng bằng cách pha loãng (1/500) với một mẫu trong một quy trình thử nghiệm.
- Tỷ lệ tương quan cao với xét nghiệm tiêu chuẩn quốc tế.
- Có thể thực hiện phân tích dữ liệu kháng thể gia cầm và xét nghiệm nhanh.
- Thích hợp với các thiết bị xét nghiệm tự động nhờ tương thích với tất cả các thuốc thử.

Đặc Điểm

- Hệ đệm mã hoá màu
- Thuốc thử được chuẩn bị sẵn, xét nghiệm đơn giản
- Xét nghiệm nhanh trong thời gian ngắn
- Độ lặp lại và độ chính xác cao
- Độ bền hơn 12 tháng khi bảo quản lạnh

Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline