THÚ CÔNG NGHIỆP
VDPro® FMDV NSP AB ELISA

VDPro® FMDV NSP AB ELISA

  • --
Mục Đích Sử Dụng

- Là ELISA cạnh tranh sử dụng protein tái tổ hợp  3ABC và kháng thể đơn dòng.
Được sử dụng để phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu với protein không cấu trúc của FMDV.

- Các xét nghiệm kháng thể với tất cả kiểu huyết thanh của FMD.

- Độ đặc hiệu cao 99.7%.

- Chất lượng tuyệt hảo

-Thương mại hóa với công nghệ tiến tiến thứ ba trên thế giới.

Đặc Điểm

- Hệ đệm mã hoá màu
- Thuốc thử được chuẩn bị sẵn, xét nghiệm đơn giản
- An toàn nhờ sử dụng kháng nguyên tái tổ hợp
- Độ lặp lại và độ chính xác cao trong thời gian ngắn
 (90 phút).
- Hữu dụng cho trâu, bò, lợn, dê, cừu.
- Ổn định hơn 12 tháng khi bảo quản mát.

Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline