SISTAR VIETNAM
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM
HÓA CHẤT

HÓA CHẤT

 • --
 • HÓA CHẤT MÁY DH36 

  Thuốc thử DIL-E  LYE-1  Probe cleanser
  HSD 24 tháng 24 tháng 24 tháng
  Sử dụng sau khi mở nắp 60 ngày 60 ngày 60 ngày

   

  HÓA CHẤT MÁY DF50 

  Thuốc thử DIL-C LYC-1  LYC-2 CLE-P cleanser
  HSD 24 tháng 24 tháng 24 tháng 24 tháng
  Sử dụng sau khi mở nắp 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày
 • Tiến Trình Xét Nghiệm
 • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Máy xét nghiệm sinh lý DF50 Vet

Máy xét nghiệm sinh lý DF50 Vet

 • Dymind
 • Máy nhỏ gọn
 • Máu toàn phần

Máy xét nghiệm sinh lý DH36 Vet

Máy xét nghiệm sinh lý DH36 Vet

 • Dymind
 • máy nhỏ gọn

Zalo
Hotline