THÚ CÔNG NGHIỆP
VDPro® FMDV type A AB ELISA

VDPro® FMDV type A AB ELISA

  • --
Mục Đích Sử Dụng

Phát hiện kháng thể trung hòa kháng FMDV serotype A

Đặc Điểm

Mẫu: Huyết thanh (bò, lợn, dê, cừu,..)

Quy Trình Xét Nghiệm

Thành phần bộ kit: 

Đĩa phủ kháng nguyên FMDV type A: 5 đĩa
Đệm rửa 10X: 240 ml
Đệm pha loãng: 60 ml
HRPO anti-FMDV conjugate (type A): 70 ml
Đối chứng dương (PC): 2 ml
Đối chứng âm (NC): 2 ml
Cơ chất TMB: 70 ml
Dung dịch dừng phản ứng: 40 ml
Tấm dán ủ: 5 tấm
Hướng dẫn sử dụng: 1 bản

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline