BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDRG® AIV Ag Rapid Kit 2.0

VDRG® AIV Ag Rapid Kit 2.0

  • --
  • VDRG® AIV Ag Rapid Kit 2.0 là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện virus cúm gia cầm (AIV) trong phân gia cầm.

Mục Đích Sử Dụng

VDRG® AIV Ag Rapid Kit 2.0 là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện virus cúm gia cầm (AIV) trong phân gia cầm.

Đặc Điểm

2. Thành phần

- Que thử AIV Ag Rapid kit
- Ống nhỏ giọt sử dụng một lần
- Lọ đựng đệm pha loãng.
- Tăm bông lấy mẫu.

Quy Trình Xét Nghiệm

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline