BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDRG® FMDV 3Diff/PAN Ag Rapid Kit

VDRG® FMDV 3Diff/PAN Ag Rapid Kit

  • --
  • VDRG® FMDV 3 Diff/PAN Rapid kit là thử nghiệm miễn dịch sắc kí dòng chảy bên cho sự phát hiện kháng nguyên virus lở mồm long móng (FMDV) trong dịch mụn nước hoặc các mẫu có thể thực hiện khác.
    Đây là kit xét nghiệm nhanh (15 phút) phát hiện đặc hiện FMD O, A, Asia 1, và tất cả kiểu kháng nguyên trong mẫu đã pha loãng với đệm pha loãng sử dụng một loại kháng thể bắt cặp đặc hiệu được cố định trong màng của que thử và một loại cộng hợp kháng thể phát hiện đặc hiệu- hạt vàng.
    Nếu có sự hiện diện của kháng nguyên FMDV trong mẫu, các kháng nguyên này sẽ liên kết với cộng hợp kháng thể đặc hiệu kiểu huyết thanh FMDV- hạt vàng. Kháng nguyên liên kết với conjugate sẽ chảy qua màng bởi lực mao dẫn và sẽ được bắt giữ bởi kháng thể đặc hiệu kiểu huyết thanh FMD cố định đã phủ trước trong khu vực vạch thử. Sự tích tụ của hạt vàng sẽ tạo một vạch đỏ trên vạch thử.

Mục Đích Sử Dụng
Đặc Điểm

- Thích hợp cho sàng lọc sơ bộ và khẩn cấp của dịch bệnh FMD
- Phát hiện virus FMD trong 10 phút đưa ra phán đoán nhanh.
- Phát hiện đặc hiệu kiểu huyết thanh- Các kiểu huyết thanh đặc hiệu: O, A, Asia1- Tất cả kiểu huyết thanh : O, A, C, Asa1, SAT1, SAT2, SAT3
- Mẫu: dịch từ bọng nước còn nguyên, biểu mô tươi và không nguyên vẹn từ vết thương hở.
- Bản sắc kí dòng chảy bên cho thử nghiệm tại trại

Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline