AN TOÀN THỰC PHẨM
Bio Shield Ochratoxin 10

Bio Shield Ochratoxin 10

 • --
 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 5
 • 2ppb
 • 1.5ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)
 • Bio Shield Ochratoxin 10 là xét nghiệm ELISA để xác định hàm lượng Ochratoxin trong ngũ cốc, hạt, gia vị và thức ăn chăn nuôi

Sản phẩm cùng loại
Bio Shield T2/HT-2 10

Bio Shield T2/HT-2 10

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 10ppb
 • 20ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield Fumonisin 5

Bio Shield Fumonisin 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.15ppm
 • 0.2ppm
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield ZON 5

Bio Shield ZON 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 20ppb
 • 25ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield DON 5

Bio Shield DON 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.07ppm
 • 0.1ppm
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield Total 5

Bio Shield Total 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield B1 5

Bio Shield B1 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Zalo
Hotline