AN TOÀN THỰC PHẨM
Bio Shield T2/HT-2 10

Bio Shield T2/HT-2 10

 • --
 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 5
 • 20ppb
 • 10ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)
 • Bio Shield T2/HT-2 10 là xét nghiệm ELISA để xác định hàm lượng T-2/HT-2 trong ngũ cốc, hạt và thức ăn chăn nuôi

Sản phẩm cùng loại
Bio Shield Ochratoxin 10

Bio Shield Ochratoxin 10

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield Fumonisin 5

Bio Shield Fumonisin 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.15ppm
 • 0.2ppm
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield ZON 5

Bio Shield ZON 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 20ppb
 • 25ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield DON 5

Bio Shield DON 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.07ppm
 • 0.1ppm
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield Total 5

Bio Shield Total 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Bio Shield B1 5

Bio Shield B1 5

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Zalo
Hotline