THÚ CÔNG NGHIỆP
VDx® CSFV qRT-PCR

VDx® CSFV qRT-PCR

  • --
Mục Đích Sử Dụng

Phát hiện RNA của virus dịch tả lợn cổ điển

Đặc Điểm

Mẫu: RNA của virus được ly trích từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh và mô lợn

Quy Trình Xét Nghiệm

Thành phần 1 bột kit:
2X qRT-PCR Master mix (A): 1 ml
4X Oligo mix (B): 500 µl
Control DNA: 100 µl
Hướng dẫn sử dụng: 1 bả

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline