THÚ CÔNG NGHIỆP
VDx® ADV qPCR

VDx® ADV qPCR

  • --
Mục Đích Sử Dụng

Phát hiện DNA của virus gây bệnh Aujeszky (Pseudorabies virus)

Đặc Điểm

Mẫu: DNA được ly trích từ các mẫu máu toàn phần, huyết thanh, mẫu mô

Quy Trình Xét Nghiệm

Thành phần 1 bộ kit: 

2X qPCR Master mix (A): 1 ml
4X Oligo mix (B): 500 µl
Control DNA: 100 µl
Hướng dẫn sử dụng: 1 bản

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline