THÚ CÔNG NGHIỆP
VDRG® ROTA Ag Rapid Kit

VDRG® ROTA Ag Rapid Kit

  • --
  • VDRG® ROTA Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện virus ROTA trong phân lợn.

Mục Đích Sử Dụng

VDRG® ROTA Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện virus ROTA trong phân lợn.

Đặc Điểm

Thành phần

10 Tests/bộ

1) Que thử VDRG® ROTA Ag

10 cái

2) Đệm pha loãng mẫu

1 ml x 10 lọ

3) Ống nhỏ giọt

10 cái

4) Tăm bông lấy mẫu phân

10 cái

5) Tờ hướng dẫn sử dụng

1 cái

Đọc kết quả 

Cho dù có sự hiện diện của virus ROTA hay không, vạch kiểm soát “control line” luôn luôn xuất hiện.

Vạch kiểm soát cần thiết để kiểm tra có hay không phản ứng bất thường xảy ra, vì thế nếu không có vạch kiểm soát, nên thực hiện lại thử nghiệm                  

a) Âm tính

 Khi có vạch kiểm soát (C), nhưng không có vạch thử nghiệm (T).  

b) Dương tính

 Khi có cả vạch kiểm soát (C) và vạch thử nghiệm (T).  

 c) Thực hiện lại thử nghiệm              

 Khi không có vạch kiểm soát (C) nhưng có vạch thử nghiệm (T), hoặc không có vạch kiểm soát (C) và vạch thử nghiệm (T).

Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline