VDRG® NDV Ag Rapid Kit
VDRG® NDV Ag Rapid Kit

VDRG® NDV Ag Rapid Kit

  • --
  • VDRG® NDV Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus bệnh Newcastle.

Mục Đích Sử Dụng

VDRG® NDV Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus bệnh Newcastle.

Đặc Điểm
Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline