BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDRG® IBDV Ag Rapid Kit

VDRG® IBDV Ag Rapid Kit

  • --
  • VDRG® IBDV Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus bệnh Gumboro.

Mục Đích Sử Dụng

VDRG® IBDV Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus bệnh Gumboro.

Đặc Điểm
Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline