BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDRG® FMD type-A Ag Rapid Kit

VDRG® FMD type-A Ag Rapid Kit

  • --
  • + Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng nguyên virus gây bệnh lở mồm long móng chủng A

    + Mẫu: Dịch từ mụn nước chưa vỡ/ mới vỡ và biểu mô tươi từ vết thương hở

    + Thành phần:

      - Que thử xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus gây bệnh lở mồm long móng chủng A

      - Ống nhỏ giọt vô trùng sử dụng một lần.

Mục Đích Sử Dụng

Phát hiện kháng nguyên virus gây bệnh lở mồm long móng chủng A

Đặc Điểm

Quy Trình Lấy Mẫu:

A. Mụn nước chưa vỡ.

  1. Rút dịch bằng ống tiêm hoặc thấm tăm bông với dịch dịch mụn nước từ mụn nước mới vỡ.

  2. Thêm khoảng 500ul (12 giọt) đệm pha loãng vào ống nghiệm

  3. Thêm khoảng 500ul dịch mụn nước từ ống tiêm với đệm và trộn đều. Cách khác, chiết dịch từ tăm bông bằng cách đưa tăm bông vào trong lọ xét nghiệm mẫu và xoáy xung quanh trọng đệm mẫu và vắt đầu tăm bông với thành ống.

  4. Nếu sử dụng tăm bông, bỏ tăm bông, đậy nắp lọ xét nghiệm.

B. Chuẩn bị mẫu mô  (chẳng hạn như vết thương hở.) 

Một kit “Kit ly trích mẫu mô" được yêu cầu. 
Khoảng 0.2g biểu mô tươi (kích thước bằng móng tay) nên được thu hoạch từ bề mặt hoặc mép mụn nước hoặc các mô cần thiết.
Kếu quả tốt nhất với mẫu mô tươi mới
Đối với quy trình chuẩn bị, hãy xem hướng dẫn sử dụng của Kit ly trích mẫu mô của  MEDIAN 

Quy Trình Xét Nghiệm

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline