BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDRG® Avian Adeno Ag Rapid Kit

VDRG® Avian Adeno Ag Rapid Kit

  • --
  • VDRG® Avian Adeno Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus Adeno ở gia cầm.

Mục Đích Sử Dụng

VDRG® Avian Adeno Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus Adeno ở gia cầm.

Đặc Điểm
Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline