BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDPro® PRRSV AB ELISA

VDPro® PRRSV AB ELISA

  • --
Mục Đích Sử Dụng

- Hệ thống xét nghiệm kháng thể hô hấp lợn tổng thể đầu tiên ở Hàn Quốc.
- Có thể thử nghiệm định lượng bằng cách pha loãng (1/100).
- Tỷ lệ tương quan cao với các xét nghiệm tiêu chuẩn quốc tế (IFA, ELISA).

Đặc Điểm

- Hệ đệm mã hoá màu
- Thuốc thử được chuẩn bị sẵn, xét nghiệm đơn giản
- Xét nghiệm nhanh trong thời gian ngắn
- Độ lặp lại và độ chính xác cao
- Độ bền hơn 12 tháng khi bảo quản lạnh

Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline