THÚ CÔNG NGHIỆP
VDPro® CSFV AB C-ELISA

VDPro® CSFV AB C-ELISA

  • --
Mục Đích Sử Dụng

Phát hiện sự hiện diện của kháng thể kháng E2

Đặc Điểm

Mẫu: Huyết thanh, huyết tương

Quy Trình Xét Nghiệm

Thành phần bột kit: 

Đĩa phủ CSFV gp55: 5 đĩa
Đệm rửa 10X: 240 ml
Đệm pha loãng: 60 ml
HRPO anti-CSFV conjugate: 70 ml
Đối chứng dương (PC): 2ml
Đối chứng âm (NC): 2 ml
Cơ chất TMB: 70 ml
Dung dịch dừng phản ứng: 40 ml
Tấm dán ủ: 5 tấm
Hướng dẫn sử dụng: 1 bản

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline