BỘ KIT CHUẨN ĐOÁN
VDPRO® BVDV AB ELISA

VDPRO® BVDV AB ELISA

  • --
Mục Đích Sử Dụng

- Một bộ thử nghiệm ELISA sử dụng protein E2 tái tổ hợp và kháng thể đơn dòng được dùng để đo lường định lượng kháng thể trung hoà đặc hiệu với BVDV.
- Có mối tương quan cao với hiệu giá kháng thể trung hòa virus và có thể được sử dụng để xét nghiệm mức độ kháng thể..
- Thích hợp cho xét nghiệm kháng thể của nhóm tiêm phòn, nhưng không thích hợp cho xét nghiệm xâm nhiễm và kiểm tra vật thể tiềm ẩn xâm nhiễm.
- Có thể được sử dụng cho huyết thanh bò cũng như huyết thanh heo.

Đặc Điểm

- Hệ đệm mã hoá màu
- Thuốc thử được chuẩn bị sẵn, xét nghiệm đơn giản
- Sử dụng cho nhiều loại động vật (gia súc, lợn)
- Độ lặp lại và độ chính xác cao
- Độ bền hơn 12 tháng khi bảo quản lạnh

Quy Trình Xét Nghiệm
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline