AN TOÀN THỰC PHẨM
Symmetric ZON Green

Symmetric ZON Green

 • --
 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 60ppb
 • 40ppb
 • Symmetric ZON Green là xét nghiệm dòng chảy bên để xác định nhanh hàm lượng Zearalenone trong ngũ cốc, hạt và thức ăn chăn nuôi.

Sản phẩm cùng loại
Symmetric T2/HT-2 Green

Symmetric T2/HT-2 Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 20ppb
 • 30ppb

Symmetric Total Green 0-30

Symmetric Total Green 0-30

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.8ppb
 • 1.2ppb

Symmetric Ochratoxin Green

Symmetric Ochratoxin Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1ppb
 • 1.5ppb

Symmetric Fumonisin Green

Symmetric Fumonisin Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.05ppm
 • 0.07ppm

Symmetric DON Green

Symmetric DON Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.1ppm
 • 0.15ppm

Symmetric M1

Symmetric M1

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 2ppt
 • 8ppt

Zalo
Hotline