AN TOÀN THỰC PHẨM
Symmetric ZON Green

Symmetric ZON Green

 • --
 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 60ppb
 • 40ppb
 • 24 que test, 48 que test
 • Symmetric ZON Green là xét nghiệm dòng chảy bên để xác định nhanh hàm lượng Zearalenone trong ngũ cốc, hạt và thức ăn chăn nuôi.

Sản phẩm cùng loại
Symmetric T2/HT-2 Green

Symmetric T2/HT-2 Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 20ppb
 • 30ppb
 • 24 que test, 48 que test

Symmetric Total Green 0-30

Symmetric Total Green 0-30

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.8ppb
 • 1.2ppb
 • 24 que test, 48 que test

Symmetric Ochratoxin Green

Symmetric Ochratoxin Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1ppb
 • 1.5ppb
 • 24 que test, 48 que test

Symmetric Fumonisin Green

Symmetric Fumonisin Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.05ppm
 • 0.07ppm
 • 24 que test, 48 que test

Symmetric DON Green

Symmetric DON Green

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.1ppm
 • 0.15ppm
 • 24 que test, 48 que test

Symmetric M1

Symmetric M1

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 2ppt
 • 8ppt
 • 24 que test, 48 que test

Zalo
Hotline