Symmetric Histamine
Symmetric Histamine

Symmetric Histamine

  • --
  • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
  • 8ppm
  • 5.3ppm
  • Symmetric Histamine là xét nghiệm dòng chảy bên để xác định nhanh hàm lượng Histamine trong cá tươi hoặc cá đông lạnh rã đông, bột cá và cá hộp.

Zalo
Hotline