THÚ CÔNG NGHIỆP
VDx® HP-PRRSV qRT-PCR

VDx® HP-PRRSV qRT-PCR

  • --
Mục Đích Sử Dụng

Phát hiện RNA của virus gây hội chứng hô hấp và sinh sản ở lợn chủng độc lực cao (HP), châu Âu và Bắc Mỹ

Đặc Điểm

Mẫu: RNA của virus được ly trích từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh và mô lợn

Quy Trình Xét Nghiệm

Thành phần 1 bộ kit:

2X qRT-PCR Master mix (A): 1 ml
4X Oligo mix (B): 500 µl
Control DNA: 100 µl
Hướng dẫn sử dụng: 1 bản

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline