Nhóm máu

Feline Blood Typing Kit

  • --
  • KABB BIO
  • 5 tests/ pack
  • Xác định nhóm máu của mèo
  • Máu
Zalo
Hotline