Chi tiết sản phẩm

VDRG® PEDV AG Rapid Kit


      1. Mục đích sử dụng

     VDRG® PEDV Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện virus gây ra dịch tiêu chảy ở lợn (PEDV) trong phân lợn.

      2. Thành phần

Thành phần

10 Tests/bộ

1) Que thử VDRG® PEDV Ag

10 cái

2) Đệm pha loãng mẫu

1 ml x 10 lọ

3) Ống nhỏ giọt

10 cái

4) Tăm bông lấy mẫu phân

10 cái

5) Tờ hướng dẫn sử dụng

1 cái

      3. Đọc kết quả 

Cho dù có sự hiện diện của virus gây ra dịch tiêu chảy ở lợn (PEDV) hay không, vạch kiểm soát

 

“control line” luôn luôn xuất hiện.

 

Vạch kiểm soát cần thiết để kiểm tra có hay không phản ứng bất thường xảy ra, vì thế nếu không có vạch kiểm soát, nên thực hiện lại thử nghiệm                  

a) Âm tính

                                   

Khi có vạch kiểm soát (C), nhưng không có vạch thử nghiệm (T). 

  

            

b) Dương tính

                             

Khi có cả vạch kiểm soát (C) và vạch thử nghiệm (T).  

            

c) Thực hiện lại thử nghiệm

               

Khi không có vạch kiểm soát (C) nhưng có vạch thử nghiệm (T), hoặc không có vạch kiểm soát (C) và

 

vạch thử nghiệm (T).