Chi tiết sản phẩm

VDRG® NDV Ag Rapid Kit


     1. Mục đích sử dụng

VDRG® NDV Ag Rapid Kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus bệnh Newcastle.