Chi tiết sản phẩm

VDRG® IBV Ag Rapid kit


     1. Mục đích sử dụng

VDRG® IBV Ag Rapid kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus viêm phế quản truyền nhiễm (IBV).