Chi tiết sản phẩm

VDRG Bovine Dia- 5 Rapid kit.


Giới Thiệu

+ Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng nguyên Cryptosporidium, Giardia, Rotavirs, Coronavirus và Escherichia coli k99

+ Mẫu: Phân gia súc

+ Thành phần:

   -  Que thử xét nghiệm nhanh 5 bệnh tiêu chảy

   -  Ống nhỏ giọt vô trùng sử dụng một lần

   -  Ống mẫu chứa đệm pha loãng thử nghiệm

   -  Tăm bông lấy mẫu

 

Quy Trình Xét Nghiệm