Chi tiết sản phẩm

VDRG® BLV/ B. Brucella Ab Rapid kit 


Giới Thiệu

+ Mục đích sử dụng: Phát hiện kháng thể kháng Brucella và kháng thể kháng BLV

+ Mẫu: Sữa thô.

+ Thành phần:

   -  Que thử BLV/ B. Brucella Ab Rapid kit

   -  Ống nhỏ giọt vô trùng sử dụng một lần

Quy Trình Xét Nghiệm