Chi tiết sản phẩm

VDRG® Avian Pneumo Ag Rapid kit


     1. Mục đích sử dụng

VDRG® Avian Pneumo Ag Rapid kit là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện kháng nguyên virus bệnh viêm phổi ở gia cầm.