Chi tiết sản phẩm

VDRG® AIV Ag Rapid Kit 2.0


     1. Mục đích sử dụng

VDRG® AIV Ag Rapid Kit 2.0 là một loại xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện virus cúm gia cầm (AIV) trong phân gia cầm.

2. Thành phần

- Que thử AIV Ag Rapid kit
- Ống nhỏ giọt sử dụng một lần
- Lọ đựng đệm pha loãng.
- Tăm bông lấy mẫu.

3. Quy trình thử nghiệm