Rapid Kit
Asan Easy Test FIV/FeLV

Asan Easy Test FIV/FeLV

 • --
 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng thể kháng virus suy giảm miễn dịch và kháng nguyên virus bạch cầu mèo
 • Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần mèo
 • 98.60% (FIV) so với Western blot; 98.50% (FeLV) so với nuôi cây virus
 • 99.00% (FIV) so với western blot; 99.00% (FeLV) so với nuôi cấy virus
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng
 • Tiến Trình Xét Nghiệm
 • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Asan Easy Test Tg Ab

Asan Easy Test Tg Ab

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit

Asan Easy Test FPV

Asan Easy Test FPV

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit

Asan Easy Test FCoV Ag

Asan Easy Test FCoV Ag

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus cornona ở mèo
 • Máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương mèo
 • 96.4%
 • 98.5%
 • 2~ 30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test FHV

Asan Easy Test FHV

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus Herpes (Rhinotracheitis) mèo
 • Vòm kết mạc
 • 95.40% so với PCR
 • 98.00% so với PCR
 • 2~ 30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test FIV

Asan Easy Test FIV

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng thể kháng virus suy giảm miễn dịch mèo
 • Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
 • 98.60% so với Wester blot
 • 99.00% so với Wester lot
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test FeLV

Asan Easy Test FeLV

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus bạch cầu mèo
 • Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần mèo
 • 98.50% so với phân lập virus
 • 99% so với phân lập virus
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Zalo
Hotline