Rapid Kit
Asan Easy Test DTM

Asan Easy Test DTM

 • --
 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện bệnh nấm da
 • Da hoặc lông từ vị trí bệnh lý
 • >99%
 • >99%
 • 2~8 °C / HSD: 12 tháng
 • Tiến Trình Xét Nghiệm
 • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Asan Easy Test Giardia Ag

Asan Easy Test Giardia Ag

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test D-Dimer

Asan Easy Test D-Dimer

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện Dimer
 • Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
 • 99.5% so với ELISA
 • 97.5% so với ELISA
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test cTnl

Asan Easy Test cTnl

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test Rota

Asan Easy Test Rota

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus rota nhóm A (RV) trong chó, mèo, bò, heo
 • Phân
 • 97% so với RT-PCR
 • 98% so với RT-PCR

Asan Easy Test Yeast

Asan Easy Test Yeast

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện bệnh nấm Malassezia và canida
 • Da hoặc lông từ vị trí bệnh lý
 • >99%
 • >99%
 • 2~8 °C / HSD: 12 tháng

Zalo
Hotline