Rapid Kit
Asan Easy Test CCV

Asan Easy Test CCV

 • --
 • ASAN PHARM / Korea
 • 20 tests/Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus corona chó
 • Phân chó
 • 95.40% so với PCR
 • 98.00% so với PCR
 • 2~30 °C / HSD 24 tháng
 • Tiến Trình Xét Nghiệm
 • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Asan Easy Test CDV/CAV2

Asan Easy Test CDV/CAV2

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit

Asan Easy Test CDV/CIV

Asan Easy Test CDV/CIV

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus distemper và virus cúm
 • Dịch tiết cơ thể (dịch vòm mắt, dịch mũi)
 • 93.7% so với RT-PCR (CDV); 97% so với RT-PCR (CAV2)
 • 99% so với RT-PCR (CDV); 99% so với RT-PCR (CAV2)
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test CIV/CAV2

Asan Easy Test CIV/CAV2

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên cúm và adenovirus 2
 • Dịch tiết cơ thể
 • 97% so với PCR (CIV), 98% so với PCR (CAV2)
 • 99.5% so với PCR (CIV), 97% so với PCR (CAV2)
 • 2~30 °C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test CDV/ CIV/ CAV2

Asan Easy Test CDV/ CIV/ CAV2

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng nguyên virus distemper, adenovirus 2, cúm trên chó
 • Dịch tiết cơ thể (dịch vòm mắt, dịch mũi)
 • 93.7% (CDV) so với RT-PCR, 97.00% (CAV2) so với ELISA, 97.00% (CVI) so với PCR
 • 99.00% (CDV) so với RT-PCR, 99.00% (CAV2) so với ELISA, 99.50% (CVI) so với PCR
 • 2~ 30°C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test Canine IgE

Asan Easy Test Canine IgE

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng thể IgE
 • Huyết thanh, huyêt tương, máu toàn phần
 • 98.8% so với ELISA
 • 97.9% so với ELISA
 • 2~30 °C / HSD: 24 tháng

Asan Easy Test CDV/ CPV Ab

Asan Easy Test CDV/ CPV Ab

 • ASAN PHARM / Korea
 • 10 tests/ Kit
 • Phát hiện kháng thể kháng virus parvo và virus distemper ở chó
 • Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần chó
 • 96.4% so với ELISA
 • 98.5% so với ELISA
 • 2~30°C / HSD: 24 tháng

Zalo
Hotline