AN TOÀN THỰC PHẨM

1 -Standard ZON

 • --
 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1
 • 25ppb
 • 20ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)
 • 1-Standard ZON là xét nghiệm ELISA để xác định hàm lượng Zearalenone trong ngũ cốc, hạt và thức ăn chăn nuôi

Sản phẩm cùng loại
1-Standard T2/HT-2

1-Standard T2/HT-2

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 10ppb
 • 20ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

1 -Standard Ochratoxin

1 -Standard Ochratoxin

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

1-Standard Fumonisin

1-Standard Fumonisin

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.15ppm
 • 0.2ppm
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

1-Standard DON

1-Standard DON

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 0.07ppm
 • 0.1ppm
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

1-Standard Total

1-Standard Total

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

1-Standard B1

1-Standard B1

 • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
 • 1.5ppb
 • 2ppb
 • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)

Zalo
Hotline