AN TOÀN THỰC PHẨM

Bio Shield Histamine

  • --
  • ProGnosis Biotech - Hy Lạp
  • 6
  • 2.5ppm
  • 2ppm
  • 48 giếng (6 dãy), 96 giếng (12 dãy)
  • Bio Shield Histamine là xét nghiệm ELISA để xác định hàm lượng Histamine trong cá tươi hoặc cá đông lạnh rã đông, bột cá và cá hộp.

Zalo
Hotline